Biografie

17/6/1929:  geboren te Berchem als Raymond De Belser
1940-1941:  publiceert een reeks kinderverhalen in dagblad Het Vlaamsche Land
1943-1948:  schrijft zijn eerste roman Vaargeulen; dit manuscript gaat verloren wanneer het huis van de familie De Belser verwoest wordt door een luchtaanval. Heeft de leiding over de schoolkrant Wij in het Atheneum te Berchem. Publiceert gedichten en kritische opstellen in cet Daghet en Nieuwe Stemmen.
Schrijft twee historische drama’s, Het Ordalium en Christiaan van Venlucht, die nooit opgevoerd worden.
1948:  De vijf jaar oudere broer Roland overlijdt. Naar aanleiding daarvan schrijft Ruyslinck In memoriam fratris.
1949-1950: Studeert Germaanse filologie te Gent; voltooit zijn studies niet.
1951:  Wordt opgeroepen voor legerdienst; weigert officier te worden.
1952:  Werkt als vertaler en later als time-checker bij een petroleummaatschappij.
1953:  In overheidsdienst, verbonden als adjunst-bibliothecaris aan het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen.
1954:  geboorte van zijn enige zoon Chris.
1968:  Treedt als lid van het Vlaams Comité van de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede toe tot de Wereldraad voor de Vrede.
1967-1973:  Wordt vast medewerker van het tijdschrift Vrede. Reizen naar Canada, Sovjetunie, Argentinië, Polen, Engeland, de DDR.
1975:  Wordt lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde.
1983:  verblijf in Stockholm, als gastspreker aan de Universiteit en voor culturele verenigingen.
1984:  geboorte kleinzoon Mathias.
1990: overlijden van zijn vrouw Alice.
1992:  hertrouwt met Monika Macken en vestigt zich in Meise.